SZYBKI KONTAKT: +48 534 613 021
Femidea funpage Femidea Instagram

Badanie prenatalne I trymestru

Badanie prenatalne I trymestru

Każda ciężarna na początku ciąży powinna uzyskać informacje na temat diagnostyki prenatalnej. Opiera się ona głównie o badania ultrasonograficzne, które na poszczególnych etapach ciąży obejmują ocenę konkretnych parametrów płodowych i matczynych.

 

Po potwierdzeniu ciąży i ustaleniu terminu porodu planujemy badanie prenatalne I trymestru. 

W przeciwieństwie do pozostałych poza USG obejmuje również badania biochemiczne - tzw test podwójny - czyli: białko ciążowe PAPPA i wolną podjednostkę bHCG. 

 

Badanie I trymestru wykonujemy w ściśle określonym przedziale czasowym - od 11tygodnia 0dni do 13 tygodnia + 6dni. W obrazie USG odpowiada temu długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu CRL 45-84mm. Zasady tego badania określa Fundacja Medycyny Płodowej - Fetal Medicine Foundation, której założyciel - prof Nikolaides jest twórcą współczesnej diagnostyki prenatalnej. FMF corocznie przeprowadza audyty dla lekarzy, w związku z czym wybierając specjalistę do tego niezwykle ważnego badania warto sprawdzić czy posiada aktualny certyfikat na stronie : https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT-specialist 

 

 

W trakcie USG I trymestru oceniane są poniższe parametry:

 • FHR - akcja serca płodu z oceną przepływu przez zastawkę trójdzielną, optymalnie z oceną napływu do obu komór i widocznego skrzyżowania dużych naczyń
 • CRL - długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu potwierdzająca wiek ciążowy 
 • BPD - ocena wymiaru dwuciemieniowego ze wstępną oceną ośrodkowego układu nerwowego
 • NB - ocena kości nosowej
 • DV - przepływ przez przewód żylny 
 • Przepływy w tętnicach macicznych 
 • Kończyny płodu- na etapie I trym oceniamy tzw trójodcinkowość kończyn
 • Ocena wejścia pępowiny do brzucha płodu 
 • Ocena żołądka, pęcherza moczowego, 
 • Opis widocznych wad anatomicznych 
 • Położenie trofoblastu 
 • Ilość płynu owodniowego 

 

Dzięki powyższemu wnikliwemu badaniu znaczącą część poważnych wad płodu jesteśmy w stanie rozpoznać już na etapie I trymestru. 

 

 

W kontekście oceny ryzyka wad genetycznych - to z czym przede wszystkim kojarzy się badanie I trymestru - to obliczenie ryzyka trzech najczęstszych zespołów genetycznych obejmujących:

 

Zespół Downa - trisomia 21 

Zespół Edwardsa - trisomia 18

Zespół Patau - trisomia 13

 

Dzięki certyfikacji lekarzy w ocenie tętnic macicznych oraz wykonaniu testu podwójnego - możliwa jest również ocena ryzyka:

 • Stanu przedrzucawkowego 
 • Zaburzeń wzrastania wewnątrzmacicznego 
 • Porodu przedwczesnego 

 

Czyi jednych z najpoważniejszych powikłań ciąży. 

 

Poza niewątpliwie koniecznymi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem lekarza, bardzo duże znaczenie ma jakość aparatu USG, na którym takie badanie jest wykonywane. Chcąc zapewnić najwyższy poziom usług, w Femidei odnajdą Państwo zarówno wnikliwych, doświadczonych i certyfikowanych lekarzy, jak i najlepszy sprzęt diagnostyczny. Wiemy, jak stresujące jest to dla pacjentek badanie, stąd pamiętamy także o odpowiedniej komunikacji i zrozumiałym przedstawianiu jego wyników. 

 

Dlaczego wszystkie pacjentki powinny mieć wykonany test podwójny i czy zawsze jego nieprawidłowy wynik świadczy o zespole Downa - o tym więcej - w artykule: https://femidea.pl/blog/papp-a-bhcg-i-plgf-badania-biochemiczne-w-i-trymestrze Zapraszamy do lektury😊 

 

Autor artykułu: 
Lek. Karolina Panek-Laszczyńska