SZYBKI KONTAKT: +48 534 613 021
Femidea funpage Femidea Instagram

Voucher - regulamin

 1. 1. Wystawcą Voucherów jest firma FEMIDEA Sp. z.o.o – ul. Słonimskiego 26/u02. 50-304 Wrocław zwana dalej Organizatorem
 2. 2. Każdy Voucher posiada indywidualne oznaczenie                                                                                     - imię i nazwisko osoby, dla której zakupiony został voucher
  - datę ważności
  - nazwę zakupionej usługi
 3. 3. Ilość Voucherów jest limitowana.
 4. 4. Voucher przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania.
 5. 5. Okres ważności Vouchera jest określony w treści Vouchera i nie może zostać przedłużony.
 6. 6. Voucher nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
 7. 7. NIE MA możliwości ZWROTU zakupionego vouchera
 8. 8. Należy zgłosić chęć skorzystania z Vouchera przed rozpoczęciem czynności kasowych.
 9. 9. Pracownik FEMIDEA uprawniony jest  do odmówienia przyjęcia Vouchera i jego realizacji, jeżeli przedłożony Voucher budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności  pochodzenia. 
 10. 10. Pracownik FEMIDEA ma prawo odmówić  przyjęcia Vouchera, jeśli minął okres jego ważności.
 11. 11. Voucher można wykorzystać tylko w jednej transakcji. 
 12. 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu. W razie utraty lub uszkodzenia Vouchera duplikat nie będzie wydawany.
 13. 13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Vouchera Klientowi nie przysługują wobec firmy żadne roszczenia.
 14. 14. Regulamin Voucherów dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.femidea.pl
Powrót  →