SZYBKI KONTAKT: +48 534 613 021
Femidea funpage Femidea Instagram

KTG Wrocław

Kardiotokografia (KTG) to jedno z ważniejszych badań w czasie ciąży, pozwalające na bieżąco monitorować akcję serca dziecka i czynność skurczową macicy. Jego znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia zarówno matki, jak i rosnącego w niej malucha, jest nieocenione. Poznajmy bliżej, co to jest KTG, jakie ma znaczenie i kiedy warto je wykonać.

Co to jest KTG?

Kardiotokografia (KTG) to nieinwazyjne badanie wykorzystywane w opiece prenatalnej do oceny stanu płodu. Polega ono na jednoczesnym rejestrowaniu rytmu serca dziecka oraz skurczów macicy. Głównym celem KTG jest sprawdzenie czy serce płodu/płodów pracuje prawidłowo i czy nie występują żadne niepokojące sygnały mogące wskazywać na zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

Jak wygląda badanie KTG?

Badanie KTG zwykle przeprowadza się w pozycji leżącej. Specjalne pasy z czujnikami umieszcza się na brzuchu ciężarnej. Jeden z czujników rejestruje rytm serca płodu, drugi zaś odnotowuje skurcze macicy. Badanie trwa zazwyczaj od 30 do 40 minut, w zależności od potrzeb i zaleceń lekarza.

Znaczenie KTG w monitorowaniu ciąży

Badanie KTG pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów związanych z dobrostanem płodu. Regularne monitorowanie rytmu serca dziecka pomaga lekarzom szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości, co może być kluczowe dla zdrowia i życia maluszka, zwłaszcza w ciążach powikłanych.

KTG kiedy wykonać?

Zaleca się wykonywanie KTG głównie okresie okołoporodowym, jednak w niektórych przypadkach może być zalecone wcześniej. Szczególnie ważne jest to badanie dla kobiet z ciążą wysokiego ryzyka, gdzie monitorowanie stanu płodu odgrywa kluczową rolę.

KTG jak często?

Częstotliwość wykonywania KTG zależy od indywidualnych wskazań i zaleceń lekarza. W ciążach bez powikłań zwykle wystarcza kontrola po terminie porodu, natomiast w przypadku ciąż wysokiego ryzyka badanie powinno być wykonywane wcześniej i częściej, zależnie od nieprawidłowości, które wikłają ciążę.

Interpretacja wyników KTG

Interpretacja wyników KTG wymaga wiedzy i doświadczenia. Poniżej omówiliśmy ten wątek w szczegółowy sposób.

Znaczenie kompetentnej interpretacji

Właściwa interpretacja wyników KTG jest równie ważna, co samo badanie. Profesjonalne podejście lekarza oraz położnej i ich doświadczenie w odczytywaniu zapisów KTG są decydujące w ocenie stanu zdrowia płodu. Zapis KTG składa się z dwóch głównych elementów: krzywej akcji serca płodu oraz zapisu skurczów macicy i analizy komputerowej.

Analiza rytmu serca płodu

Podstawą interpretacji jest analiza rytmu serca płodu. Lekarz ocenia podstawową częstotliwość akcji serca oraz jej zmiany w odpowiedzi na aktywność ruchową płodu czy skurcze macicy. Norma tętna płodu waha się między 110 a 160 uderzeń na minutę. Ważne jest również obserwowanie tzw. akceleracji (przyspieszeń) i deceleracji (zwolnień) tętna, które mogą być odpowiedzią na ruchy płodu, skurcze macicy czy bodźce zewnętrzne.

Reakcja na skurcze macicy

Drugim istotnym elementem jest obserwacja reakcji płodu na skurcze macicy. Normalny zapis KTG pokazuje, że tętno płodu nie zmienia się znacząco pod wpływem skurczów. Niepokojące mogą być natomiast sytuacje, gdy w trakcie skurczu dochodzi do znaczących deceleracji tętna, co może wskazywać na nieprawidłowości, takie jak niedotlenienie płodu.

Interpretacja nieregularności

Nieregularności w zapisie KTG nie zawsze muszą oznaczać poważne problemy. Czasami mogą być wynikiem naturalnych reakcji płodu lub jego pozycji oraz wczesnego etapu ciąży. Jednak każde odchylenie od normy wymaga szczegółowej analizy i ewentualnie dalszych badań, aby upewnić się, że dziecko rozwija się prawidłowo.

Współpraca z lekarzem

Dla przyszłych rodziców istotne jest, aby wyniki KTG były omawiane i interpretowane przez lekarza lub położną, którzy prowadzą ciążę. W razie wątpliwości lub niepokojących wyników specjalista może zalecić dodatkowe badania, lub zmianę planu opieki prenatalnej.

KTG w domu - czy to możliwe?

Współczesna technologia umożliwia również prowadzenie monitoringu KTG w domu. Jest to szczególnie przydatne dla kobiet z ciążą wysokiego ryzyka, które potrzebują częstszego monitorowania. KTG w domu powinno być jednak zawsze konsultowane z lekarzem lub położną i traktowane, jako uzupełnienie, a nie zamiennik regularnych wizyt w gabinecie.

Czy KTG to standardowa procedura?

KTG stało się standardową procedurą w opiece prenatalnej. Jest to bezpieczne i nieinwazyjne badanie, które nie niesie ze sobą ryzyka dla matki ani dziecka. Dzięki temu badaniu ginekolodzy mogą śledzić zdrowie płodu i w razie potrzeby szybko podejmować odpowiednie działania medyczne.

KTG Wrocław - gdzie wykonać badanie?

Wrocław oferuje szeroki wybór placówek, w których można przeprowadzić badanie KTG. Wybierając miejsce do badania, warto zwrócić uwagę na doświadczenie personelu i standardy wykonywania badań - to wszystko spełnia Femidea.

KTG w ciąży - podsumowanie

KTG to nieocenione narzędzie w rękach specjalistów dbających o zdrowie przyszłych mam i ich dzieci. Daje ono możliwość bieżącego monitorowania stanu płodu i szybkiego reagowania na ewentualne nieprawidłowości. Pamiętajmy, że regularne badania i ścisła współpraca z lekarzem prowadzącym ciążę to najlepszy sposób na zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dla Twojego dziecka.

Powrót  →